Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai, tel: 8 (528) 55909
El.paštas:  tpspc@hipokratas.lt
Suaugusiųjų registratūra tel.: 8 (528) 55909
Vaikų registratūra tel.:  8 (528) 55848

Všį Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras

 

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras teikia paslaugas 13806  gyventojams, iš jų  2462 vaikams.

Įstaigoje dirba gydytojai, vidurinysis medicinos personalas dirbantis poliklinikoje, S. Trakų , Bijūnų medicinos punktuose, greitosios medicinos pagalbos skyriuje. Iš viso įstaigoje dirba 80 darbuotojai, iš jų -16 gydytojų ir 39- viduriniojo medicinos personalo. Pirminio lygio ambulatorines paslaugas įstaigoje teikia šeimos gydytojai, gydytojas chirurgas, gydytojas akušeris ginekologas, odontologai. Greitosios medicinos pagalbos skyrius teikia būtinosios medicinos pagalbos paslaugas visą parą Trakų rajono savivaldybės gyventojams. GMP skyriuje dirba 12 skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistų,  7 vairuotojai, 5 paramedikai – vairuotojai.

 

GALIMA IŠANKSTINĖ PACIENTŲ REGISTRACIJA

Pas VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centro:

šeimos gydytojus;

gydytoją chirurgą;

gydytoją akušerę ginekologę;

Atvykus į įstaigos registratūrą arba telefonais

(8528)55909;   (8528)55848;

mokama telefono linija 1815

( paslaugos kaina 0,43 €/min)

internetu: www.sergu.lt

gydytojus odontologus; 

Atvykus į įstaigos registratūrą arba telefonu (8528)55909;

 

Apie Viešosios įstaigos Trakų psichikos sveikatos centro reorganizavimą

PRANEŠAME apie viešosios įstaigos Trakų psichikos sveikatos centras (įstaigos kodas –181523073, buveinės adresas – Mindaugo g. 17, LT-21114, Trakai, Trakų r. sav.) , teisinė forma – viešoji įstaiga, duomenys apie šį juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre) reorganizavimą prijungimo prie viešosios įstaigos Trakų pirminės sveikatos priežiūros centro (įstaigos kodas – 181527285, buveinės adresas – Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai, Trakų r. sav.), teisinė forma – viešoji įstaiga, duomenys apie šį juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre) būdu.

Po reorganizavimo nuo įstaigos išregistravimo juridinių asmenų registre tęs veiklą viešoji įstaiga Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras, kuri perima visas pasibaigiančio juridinio asmens teises ir pareigas.

Susipažinti su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo tęsiančio veiklą juridinio asmens,  galima viešojoje įstaigoje Trakų pirminės sveikatos priežiūros centre ( adresas: Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai, Trakų r. sav., darbo dienomis nuo 8.30 iki 17 val. per mėnesį nuo šio skelbimo viešo išspausdinimo dienraštyje dienos, bei paskelbimo Trakų rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.trakai.lt, viešųjų įstaigų tinklalapiuose.


 

 

 

 

Laikas

DARBO LAIKAS

 

I - 7.00-17.00

II - 7.00-17.00

III - 7.00-17.00

IV - 7.00-17.00

V -  7.00-17.00

VI – 8.00-13.00

Paieška tinklapyje

Darbo pasiūlymai

 

 

 

Greitosios medicinos pagalbos trimačio įvaizdžio

formavimo visuomenėje priemonė

"Greitoji medicinos pagalba Lietuvoje 360"

Akcija "Aplenk ligą"