Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai, tel: 8 (528) 55909
El.paštas:  tpspc@hipokratas.lt
Registratūra tel.: 8 (528) 55909, 8656 54959

Všį Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras

ASMENIMS, TURINTIEMS TEISĘ GAUTI DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGAS, KOMPENSUOJAMAS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, ĮRAŠYMO Į SĄRAŠUS TVARKA

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 (LR SAM 2016 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-934 redakcija) ,,Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ Vilniaus teritorinės ligonių kasos ir VšĮ Trakų PSPC sutartimi, informuojame:

Teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau-PSDF) biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

● asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;

● vaikai ;

● asmenys, kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais.

Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau - PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą. Asmuo gali kreiptis ir į kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, gydytoją odontologą, bet tokiu atveju turės susimokėti už suteiktą konsultaciją. Gydytojas odontologas, nustatęs, kad asmuo atitinka indikacijas, pateikia asmeniui išvadą medicininių dokumentų išraše (forma 027/a).

Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikiamumas, kreipiasi į PAASPĮ, prie kurios prisirašęs, ir pateikia:

● prašymą įrašyti į asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašus,

● asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

● dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas,

● gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų konsiliumo  išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a).

PAASPĮ asmenų prašymus registruoja ir pateikia teritorinei ligonių kasai (toliau - TLK).

Teritorinė ligonių kasa  pagal prašymų registravimo datą įtraukia į savivaldybės gyventojų laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų sąrašą ir informuoja apie tai gyventojus  išsiųsdama jiems  pranešimą paštu.

Laikas

DARBO LAIKAS

 

I - 7.00-17.00

II - 7.00-17.00

III - 7.00-17.00

IV - 7.00-17.00

V -  7.00-17.00

VI – 8.00-12.00

Paieška tinklapyje

DĖL ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS

AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS 

 

Išankstinė registracija

Darbo pasiūlymai

 

 

El.paštas darbuotojui